Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε την δημιουργία του "Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτικών - Στελεχών ΣΕΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". Στελέχη του Συλλόγου μπορούν είναι τα ενεργά Στελέχη των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ. Επισυνάπτουμε το καταστατικό του συλλόγου. Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με την δημιουργία του συλλόγου μπορείτε να βρείτε στο αρχείο με τίτλο "Συμπληρωματικό", το οποίο θα βρείτε επίσης συνημμένο. Το καταστατικό που έχει εγκριθεί είναι αυτό ακριβώς που υποβλήθηκε και που πιθανότατα έχετε ήδη πάρει στο παρελθόν.

Λόγω των εξελίξεων που τρέχουν, καλό είναι να λειτουργήσει ο σύλλογος το συντομότερο δυνατό, φυσικά με εκλεγμένο Δ.Σ.. Άλλωστε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει σχεδόν ολοκληρώσει το έργο της το οποίο ήταν ουσιαστικά η δημιουργία του συλλόγου. Η εγγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών θα βοηθήσει το Δ.Σ. του συλλόγου στην προώθηση των χρονίων αιτημάτων του χώρου μας.

Σας στέλνουμε ένα αρχείο για Excel το οποίο περιέχει δύο φύλλα. Το πρώτο είναι η αίτηση για την εγγραφή, την οποία αφού συμπληρώσετε, τυπώσετε και υπογράψετε θα την στείλετε είτε μέσω του ΚΕΣΥΠ, εφ' όσον μπορεί κάποιος συνάδελφος να αναλάβει την ταχυδρομική αποστολή όλων των αιτήσεων της περιοχής, είτε απευθείας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπόψιν κ. Θ. Βηλαρά, ΚΕΣΥΠ Ρόδου, Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη, Π.Π. Γερμανού & Αγ. Αναστασίας, 85100 - ΡΟΔΟΣ . Το δεύτερο φύλλο συμπληρώνεται αυτόματα όταν εσείς συμπληρώσετε το πρώτο φύλλο. Σας παρακαλούμε να μας στείλετε με e-mail το αρχείο που συμπληρώσατε, καθώς το δεύτερο φύλλο θα διευκολύνει την δημιουργία αρχείου μελών (χρειάζονται οι έντυπες αιτήσεις για την εγγραφή, αλλά δεν έχουμε γραμματειακή υποστήριξη για την δημιουργία του αρχείου). Παρακαλούμε να στείλετε το συμπληρωμένο αρχείο στην ακόλουθη διεύθυνση: sep@freemail.gr.

Η σύνταξη του καταλόγου των μελών θα γίνει, αρχικά, βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων (των αντιγράφων των αιτήσεων) που θα μας στείλετε. Ωστόσο, η εγγραφή των μελών θα θεωρείται οριστική και έγκυρη με την λήψη των ενυπόγραφων αιτήσεων. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει έλεγχος την ημέρα της συνέλευσης για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει για κάθε ηλεκτρονική εγγραφή η αντίστοιχη ενυπόγραφη αίτηση.

Για την εγγραφή δεν απαιτείται καταβολή κάποιου χρηματικού ποσού. Στην συνέλευση θα συζητηθεί το θέμα και θα ορισθεί το ύψος της συνδρομής και του ποσού που θα απαιτείται μελλοντικά για την εγγραφή (για εγγραφές που θα γίνουν μετά την συνέλευση).

Θεωρούμε ως προσφορότερη ημερομηνία το Σάββατο 19 Απριλίου (στο ξεκίνημα των διακοπών του Πάσχα) για να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ο αριθμός των συναδέλφων που θα μπορέσουν να μετακινηθούν. Καλό θα είναι να παρευρεθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι καθώς θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν όλους μας. Προφανώς η συνέλευση δεν θα γίνει σε έναν ενιαίο χώρο, αλλά σε δύο: ο ένας χώρος θα βρίσκεται στην Αθήνα και ο δεύτερος στη Θεσσαλονίκη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε χώρους που να διαθέτουν τηλέφωνο, Η/Υ (με εκτυπωτή και σύνδεση στο Internet) και φωτοτυπικό. Ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της αναζήτησης. Θα ενημερωθείτε για τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης και της ψηφοφορίας μέσω της διεύθυνσης http://www.ksp.gr το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με το καταστατικό οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην Εφορευτική Επιτροπή. Ωστόσο, για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολο το έργο της, θα παρακαλούσαμε όσους έχουν ήδη αποφασίσει να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε του συλλόγου να το δηλώσουν από τώρα ώστε να διευκολυνθεί το έργο της εφορευτικής επιτροπής (η οποία θα εκλεγεί στη συνέλευση - άρα την τελευταία στιγμή). Έτσι θα έχουμε έτοιμο ένα αρχείο με τα περισσότερα ονόματα των υποψηφίων ώστε η επιτροπή να μπορέσει να συμπληρώσει μόνον τα ονόματα των υποψηφίων της τελευταίας στιγμής καθώς θα πρέπει να τυπωθούν άμεσα τα ψηφοδέλτια. Για τον λόγο αυτό, συνημμένο θα βρείτε και ένα αρχείο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την υποβολή υποψηφιότητας - παρακαλούμε να σταλεί και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι θα συμπεριληφθείτε αυτόματα στο ψηφοδέλτιο χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

Όσοι συνάδελφοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στην συνέλευση, και αποφασίσουν να θέσουν υποψηφιότητα την ημέρα εκείνη, θα μπορούν να το δηλώσουν στέλνοντας σχετικό e-mail έως τις 14:00 στη διεύθυνση ekloges@freemail.gr. Παρακαλούμε, σε αυτή την περίπτωση, το μήνυμά σας να σταλεί μέσω της διεύθυνσης e-mail που έχετε δηλώσει ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω επιβεβαίωση.

Τα ψηφοδέλτια θα τυπωθούν σε φύλλο Α4 και θα φωτοτυπηθούν. Για την ψηφοφορία, αναγκαστικά, λόγω του ότι δεν είναι εφικτό να γίνουν οι εκλογές σε ενιαίο χώρο, οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης θα σταλούν στην έδρα του Συλλόγου, στην Αθήνα, όπου και θα φυλαχτούν μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ψηφοφορία με την λήψη των επιστολικών ψήφων. Η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει μάλλον το Σάββατο 3 Μαρτίου.

Για την διευκόλυνση όσων δεν θα μπορούν να είναι παρόντες, τα αρχεία με τα ψηφοδέλτια θα "αναρτηθούν" στο Internet, στη διεύθυνση http://www.ksp.gr, ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι που θέλουν να ψηφίσουν με επιστολή να τα παραλάβουν. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τυπώσουν το ψηφοδέλτιο, και, αφού συμπληρώσουν μέχρι 3 σταυρούς για το Δ.Σ. και 1 σταυρό για την Ε.Ε., να το εσωκλείσουν σε φάκελο λευκό διαστάσεων 235mmx115mm χωρίς να σημειώσουν τίποτε επάνω στον φάκελο (και να κλείσουν καλά τον φάκελο). Τον λευκό αυτό φάκελο θα τον τοποθετήσουν σε έναν άλλο φάκελο τον οποίο και θα στείλουν συστημένο, το συντομότερο δυνατό, στην διεύθυνση που θα αναφέρεται στην ιστοσελίδα από την οποία θα παραλάβουν το ψηφοδέλτιο. Στην ίδια ιστοσελίδα θα αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι την οποία θα γίνονται δεκτές οι επιστολές.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να σταλεί το μήνυμά σας στις διευθύνσεις e-mail που έχουν αναφερθεί πιο πάνω (στο freemail.gr), τότε μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στην διεύθυνση vilaras@sch.gr.

Παρακαλούμε, για θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία του συλλόγου, δείτε και το αρχείο με τίτλο «Συμπληρωματικό.doc». Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 10:00-11:00 πμ.

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Γιώργος Κατσαρός

Γιώργος Κατσιδονιώτης

Χρήστος Τσακνάκης

Μιχάλης Μιχαλόπουλος

Πάνος Κορακοβούνης

Θεόδωρος Βηλαράς