Προσοχή: Οι παρούσες σελίδες αναφέρονται στο παλαιό φόρουμ - δείτε τες αλλά φροντίστε την εγγραφή σας να την κάνετε στο νέο φόρουμ, στη διεύθυνση http://www.ksp.gr/forum


 
  Αρκετοί συνάδελφοι ακούν διάφορα περί κειμένων που υπάρχουν στο forum, ψάχνουν αλλά δεν τα βρίσκουν και απογοητεύονται. Έτσι, ζητούν κάποια απλοποίηση.

Φαίνεται ότι το πρόβλημα έχει προκύψει από την ανάγκη χρήσης συγκεκριμένου ονόματος χρήστη για την πρόσβαση στο forum.

Η χρήση του forum είναι αρκετά απλή. Ωστόσο, μετά από το αίτημα για απλοποίηση του forum, έγινε μια μικρή αναδιοργάνωση και δημιουργήθηκαν οι σελίδες με το υποστηρικτικό υλικό.

Αφού πρώτα ενημερωθείτε παρακάτω για την διάρθρωση των φακέλλων του forum, μπορείτε να δοκιμάσετε την χρήση του forum μέσω των υποστηρικτικών σελίδων.

[ Σύνδεσμος προς τις υποστηρικτικές σελίδες ]
 
 
 
 

Η διάρθρωση του forum


Γενικές Κατηγορίες Για όλους Για τα Μέλη του Συλλόγου Σχετικά με το forum
Υποκατηγορίες Βασικός χώρος συζητήσεων Συζητήσεις Συλλόγου Πως λειτουργεί
Εξερχόμενα Συλλόγου Συζητήσεις για θέματα εργασίας Για τα νέα μέλη
  Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ.  
  Ψηφοφορίες Δ.Σ.  
  Πρόχειρα μηνύματα Δ.Σ.  
  Διάφορα Αρχεία
(Βιβλία Συλλόγου, κλπ.)
 

 
 
Σχόλια ανά γενική κατηγορία


 
Για όλους Για τα Μέλη του Συλλόγου  

Την γενική κατηγορία "Για όλους" μπορεί να την βλέπει οποιοσδήποτε.


Για να βλέπετε τους φακέλλους της γενικής κατηγορίας "Για τα Μέλη του Συλλόγου" χρειάζεται να γίνουν τα ακόλουθα:

1. Να εγγραφείτε στο forum,

2. Να στείλετε ένα μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση mail@ksp.gr με το πραγματικό όνομά σας και το όνομα χρήστη που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας. (όχι τον κωδικό σας)
 

Μόλις επιβεβαιώσουμε από το σχετικό αρχείο του Συλλόγου ότι είστε μέλος του θα σας συμπεριλάβουμε στην ομάδα των χρηστών που είναι μέλη του forum. 

Από αυτό το σημείο, και στο εξής, θα μπορείτε να βλέπετε και να χρησιμοποιείτε τους φακέλλους των μελών (συνδεόμενοι με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε επιλέξει).

- Γιατί όλη αυτή η διαδικασία; 
- Εκτός των προφανών λόγων, είναι πιθανό στις επόμενες εκλογές του Συλλόγου να έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε ηλεκτρονικά μέσω του forum, ενω θα μπορούν να διεξάγονται και Γενικές Συνελεύσεις ηλετρονικά. Ο Σύλλογος για να λειτουργήσει αποτελεσματικά πρέπει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες.

Ειδικά για τρεις φακέλλους που αφορούν κυρίως το Δ.Σ. ισχύουν τα ακόλουθα:

Ο φάκελλος "Ψηφοφορίες Δ.Σ." είναι ανοικτός σε όλα τα μέλη, αλλά δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα μέλη του Δ.Σ.

Ο φάκελλος "Πρόχειρα μηνύματα" Δ.Σ. προορίζεται αποκλειστικά για την ανταλλαγή πρόχειρων μηνυμάτων σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους.

Ο φάκελλος "Διάφορα αρχεία" χρησιμοποιείται επίσης από το Δ.Σ. για την κοινή χρήση διάφορων αρχείων που σχετίζονται με την τήρηση βιβλίων από τον Σύλλογο.