Αγαπητοί/ες συνεργάτες/τιδες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην διεύθυνση www.kallirroe.edu.gr λειτουργεί η ιστοσελίδα του προγράμματος, μέσα από την οποία θα ενημερώνεστε πλέον για όλες τις δράσεις του προγράμματος (Γ' Διευρυμένη Εφαρμογή, Συνέδρια, Ανακοινώσεις).