Πληροφορίες για την εγγραφή στον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπ/κων - Στελεχών Σ.Ε.Π. της Δ.Ε.
 

Δεδομένου ότι ο Σύλλογος δεν λειτουργεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα,
και προφανώς οδεύει προς την πλήρη διαγραφή του από τις όποιες εγγραφές σε δημόσιες υπηρεσίες,
η ενοικίαση του ονόματος και του χώρου που γνωρίζατε ως www.ksp.gr δεν ανανεώθηκε.
Για κάποιο χρονικό διάστημα, θα υπάρχει ένα αντίγραφο του www.ksp.gr στην ακόλουθη διεύθυνση:  
http://ksp.vilaras.gr
(ήδη έχετε μεταφερθεί αυτόματα στη διεύθυνση αυτή και χρησιμοποιείτε το προαναφερθέν αντίγραφο)
  Αντίγραφο του χώρου για "Eνημέρωση και συζητήσεις των μελών του Συλλόγου":   
forum  
 
*   Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την εγγραφή στο Σύλλογο και στο forum, μπορείτε να δείτε ένα βίντεο, εδώ
    ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιο συνάδελφο, δείτε τη σχετική σελίδα,
    ή μπορείτε να δείτε κάποιες παλαιότερες ισστοσελίδες που αφορούσαν την   Εγγραφή στο φόρουμ.
*   Για βοήθεια στη χρήση του forum δείτε τις υποστηρικτικές σελίδες

 
 
  Έκτακτο Ενημερωτικό για M.M.E. (11/2008)   

 Forum για το πρόγραμμα Συμβ/κή & Επ.Προσ/σμός με την οπτική του φύλου: http://www.ksp.gr/411b 

 Ενημερωτικό σχετικά με τον Σύλλογο

Οδηγίες για την εγγραφή στο forum και την αποστολή σχετικού e-mail ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή σε συζητήσεις που αφορούν τα μέλη του συλλόγου:
 
Σελίδα για εμφάνιση στην οθόνη   -   Συμπιεσμένο αρχείο (Word) για εκτύπωση